evoMAG evolueaza! Avem nevoie de tine in departamentele Marketing onlineDepozitAgent Logistica. Hai sa evoluezi alaturi de noi.
Raporteaza o problema

Voucher LAB 501


REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Lab501+evoMAG=2%”

 

 

1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul Campaniei  Lab501+evoMAG=2% este S.C. Evolution Prest Systems S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr 20, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr: J40/8413/2005, avand cod unic de inregistrare 17563840, atribut fiscal RO si punct de lucru in Bucuresti, Splaiul Unirii, Nr. 257-259, Sector 3, reprezentata prin Mihai Patrascu in calitate de CEO evoMAG.

 

2. Durata campaniei si aria de desfasurare

2.1. Perioada in care se va desfasura campania Lab501+evoMAG=2% este 23 februarie  2016, ora 00:00:00 – 31 decembrie 2017, ora 23:59:00. 

 

 

2.2. Campania se desfasoara pe site-ul web www.evoMAG.ro

2.3. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participanţii.

 

3. Participanti si produse participante

3.1. La aceasta Campanie pot participa doar persoanele fizice

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana si sa aiba peste 18 ani.

3.3. Participantii, garanteaza ca datele furnizate sunt corecte, complete si conforme cu realitatea.

3.4. La Campania promoționala nu au dreptul sa participe angajatii societatii Evolution Prest Systems S.R.L. si nici ai celorlalti colaboratori implicati in aceasta actiune, precum si nici rudele pana la gradul 4 inclusiv.

3.5. Voucher-ul este valabil doar pentru cei care fac parte din forum-ul LAB501 si au contul activ de cel putin 30 zile.

 

4. Informatii privind produsele implicate in campanie si mecanismul campaniei

Pentru a se inscrie in Campanie, participantul trebuie sa aiba cont de utilizator pe site-ul Organizatorului sau in cazul in care participantul nu are cont, sa isi creeze cont utilizand formularul dedicat din site-ul Organizatorului disponibil la aceasta adresa: https://www.evomag.ro/client/auth

Pentru a beneficia de reducerea de 2%, participantul, inainte de finalizarea comenzii, trebuie sa incarce voucher-ul (in casuta INCARCA VOUCHER): Lab501+evoMAG=2%

Voucher-ul nu se cumuleaza cu alte discount-uri sau vouchere.

5. Raspundere

5.1. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii promotionale.

5.2. Organizatorul Campaniei promotionale si celelalte persoane fizice si/sau juridice implicate in organizarea acesteia nu este responsabil pentru/de situatiile in care un participant nu poate accesa campania din motive care țin de functionalitatea site-ului www.evoMAG.ro  precum cele care deriva din: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de Organizator.

5.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

 

 

6. Incetarea Campaniei promotionale

6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetare va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 48 de ore înainte de a inceta, prin intermediul paginilor web www.evoMAG.ro

6.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei

 

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

7.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

7.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

7.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

7.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior

7.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

 

8. Litigii

8.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

8.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

8.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru atat prin intermediul website-ului www.evoMAG.ro cat si prin afisarea la sediul Evolution Prest Systems SRL.